Den rättsliga grunden för användning av Facebook-pixlar är artikel 6(1f) i GDPR. Det legitima intresset är webbplatsens kravbaserade utformning och statistiska analys.
 

   e) LinkedIn-konverteringsspårning

På den här webbplatsen används analys- och konverteringsspårningsteknik för LinkedIn-plattformen (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Det görs genom att en cookie sparas i webbläsaren som gör att LinkedIn känner igen dig om du besöker en webbplats. LinkedIn använder dessa data för att skapa anonyma rapporter åt oss för annonsaktiviteter och information om hur du interagerar med vår webbplats. Med den här tekniken från LinkedIn kan du visa mer relevanta annonser baserat på dina intressen. Dessutom skickar LinkedIn in sammanställda, anonyma rapporter om annonsaktiviteter och information om hur du interagerar med vår webbplats.

Du kan invända mot LinkedIn:s analys av ditt användarbeteende och att de visar rekommendationer baserat på dina intressen ("avanmäl"). Gör det genom att följa länken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Den rättsliga grunden för användning av LinkedIn-konverteringsspårning är artikel 6(1f) i GDPR. Det legitima intresset är webbplatsens kravbaserade utformning och statistiska analys.

 

7.2. Nyhetsbrev

Konica Minolta erbjuder kunder och intresserade användare ett nyhetsbrev. Du behöver bara ange din e-postadress för att prenumerera på nyhetsbrevet. Det är frivilligt att fylla i de markerade fälten och uppgifterna används för att tilltala dig personligen. Registrering för nyhetsbrevet sker med så kallat dubbelt ja-krav. När du har registrerat dig skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har angett och ber dig bekräfta att du vill ta emot informationen. Om du inte bekräftar registreringen genom att klicka på länken i e-postmeddelandet kommer länken vi skickade att inaktiveras och dina data raderas. Om du ger ditt samtycke får du åtkomst till följande information:

  • Nyheter och information om Konica Minoltas produktportfölj
  • Exklusiva inbjudningar till evenemang, mässor och webbseminarier
  • Utskick med kundberättelser och framgångshistorier
  • Marknadstrender i form av studier, marknadsundersökningar och faktablad
  • Möjlighet att delta i kundundersökningar


Som en del av registreringsprocessen lagrar vi de IP-adresser du använder och de datum då du registrerade dig och bekräftade registreringen. Om du ger oss ditt samtycke kommer vi att utvärdera ditt användarbeteende i relation till våra webbplatser, samt det nyhetsbrev vi skickar till dig och länka det till din e-postadress eller användarprofil i vår databas. Vi lagrar också information om vilken webbläsare du använder, dina inställningar i det operativsystem du använder och information om din internetanslutning som du använde för att komma åt vår webbplats. Nyhetsbrevet vi skickar till dig ger oss en bekräftelse på mottagande och läsning samt information om de länkar du klickade på i vårt nyhetsbrev. Dessutom lagrar vi vilka områden du har besökt på vår webbplats och i våra appar. Genom att skapa en personlig användarprofil försöker vi fokusera annonseringen kring dina intressen och optimera produkterna på webbplatsen efter dig.
 

Vårt nyhetsbrev innehåller information och nyheter om Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH och andra dotterbolag inom koncernen (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
 

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till unsubscription(at)konicaminolta.eu eller använda kontaktuppgifterna i webbplatsmeddelandet.
 

Vi behandlar dina data i enlighet med artikel 6, paragraf 1, mening 1, bokstaven a i GDPR.

 

Användning av Marketo

Vi använder Marketo både vid registreringen av nyhetsbrevet och för att skicka information till dig. Med Marketo samlar vi in data om hur du använder vår webbplats och våra kommunikationsaktiviteter för att optimera våra tjänster eller produkter i enlighet med detta och utföra marknadsföring och försäljning per e-post. Behandlingen är delvis automatiserad i syfte att bedöma specifika personliga frågor (profilering). Marketo samlar in din IP-adress och använder cookies (textfiler som lagras på datorn – se ovan) för att spåra och analysera webbplatsanvändning för att skräddarsy information som passar användarens intressen. Information som genereras av cookies överförs till en Marketo-server (som finns i EU/EES) och lagras där. Marketo använder den här informationen för vår räkning för att utvärdera registrerade personers webbplatsanvändning och sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter. Du kan förhindra att cookies lagras via webbläsarinställningarna. Dina cookieinställningar kan dock leda till att du inte kan använda alla onlinefunktioner som finns på vår webbplats. I oförutsedda undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Marketo registrerat sig i EU-US Privacy Shield (se https://www.privacyshieldd.gov/EU-US-Framework). Vi har också ingått ett avtal med Marketo om GDPR.
 

Information om tredjepartsleverantörer: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA. Du hittar Marketos datasekretessmeddelande på följande webbadress:  documents.marketo.com/legal/privacy/
 

Den rättsliga grunden för användning av Marketo är artikel 6, paragraf 1, mening 1, bokstaven f i GDPR.

 

8. Sekretesspolicy för jobbsökande

 

8.1. Omfattning och syften med databehandling

   a) Intern databehandling när vi granskar din ansökan

Vi behandlar specificerade data som del av ansökningsprocessen i syfte att granska din ansökan och lämplighet för den lediga tjänsten. Vi lagrar endast dina data i vårt eget datacenter i Tyskland. Vi kan tillämpa specialiserade tjänsteleverantörer för att granska din ansökan. Lämpliga ansökningar för ett jobb vidarebefordras av HR-avdelningen till relevant avdelning eller dotterbolag för detaljerad granskning. Du måste skicka med cv, referenser eller relevanta uppgifter för att vi ska kunna göra en fullständig bedömning av din ansökan. Observera följande obligatoriska fält när du anger dina uppgifter: Efternamn, förnamn, e-postadress, postadress, löneanspråk, uppsägningstid för aktuell befattning. Dessutom ska du bifoga minst en bilaga. Andra uppgifter, till exempel foto, är valfria.
 

I vår jobbportal kan du även göra följande:

  • Ansökan: här hittar du en översikt över dina ansökningar till Konica Minolta. Du kan visa detaljer genom att klicka på de enskilda ansökningarna. Om vi har begärt att du ska tillhandahålla saknade dokument via e-post kan du ladda upp dem här. Du kan även välja att ta bort din ansökan.
  • Datum: När vi föreslår ett datum per e-post kan du visa det i avsnittet "Datum" och bekräfta eller avvisa det. Om du inte kan närvara vid föreslaget datum skickar vi ett nytt datum.
  • Profil: Du kan uppdatera dina personliga uppgifter när som helst under "Profil". Ändringar vidarebefordras automatiskt till oss.


Vi raderar dina ansökningsuppgifter fem månader efter att ansökningsprocessen har avslutats i enlighet med artikel 61b, paragraf 1 i den tyska arbetsdomstolslagen (ArbGG) och artikel 15 i den tyska lagen om likabehandling (AGG). Ansökningsprocessen avslutas när en slutgiltig status har angetts för respektive ansökan (Avslag | Godkännande | Kompetenspool). Databehandling utförs baserat på artikel 6, paragraf 1, mening 1, bokstaven b i GDPR och artikel 26 i den nya tyska dataskyddslagen (BDSG-neu).
 

Om du är under 18 år måste vi ha tillstånd från dina vårdnadshavare för att ingå ett avtal med dig.

 

   b) Koncernens jobbportal

Vi lagrar dina ansökningsuppgifter i vår jobbportal. Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH och Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH har åtkomst till den här portalen.
 

På så sätt kan vi matcha din kvalifikationsprofil med andra lediga tjänster och tipsa om andra lämpliga tjänster. Åtkomst kan vara till nytta om du har ansökt om samma eller liknande tjänst i något av ovanstående företag eller om du bor i en gränsregion. Om du har ansökt om en internationell tjänst kan olika länder vara inblandade i urvalsprocessen. Men om du inte vill ha åtkomst kan du när som helst göra en invändning. Skicka ansökan till den kontaktperson som anges i annonsen för att utöva din rätt till att göra invändningar. En invändning påverkar inte urvalsprocessen för aktuell ansökan oavsett när du registrerar den. Databehandling utförs enligt rättslig grund i artikel 6, paragraf 1, mening 1, bokstaven f eller – om du uttryckligen har ansökt om en internationell tjänst – bokstaven b i GDPR, artikel 26 i den nya tyska dataskyddslagen (BDSG-neu). Dina rättigheter skyddas av interna avtalsbestämmelser som säkerställer hög standard på datasekretess.

 

    nbsp;c) Lagring av din ansökan i vår kompetenspool

Om din ansökan inte är aktuell för en specifik tjänst kan det i vissa fall hända att vi vill lagra din ansökan i vår kompetenspool. Vi skickar en separat inbjudan till dig att gå med i kompetenspoolen som du kan godkänna eller avvisa via vårt system. Det ger oss möjligheten att kontakta dig om en lämplig ledig tjänst dyker upp åt dig. Vi lagrar endast din ansökan om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta.
 

Om du samtycker lagrar vi dina ansökningsuppgifter under maximalt tolv månader. Därefter raderas de automatiskt. Observera att om du invänder mot databehandling kommer vi inte längre att överväga dig när vi tillsätter framtida tjänster som kan vara lämpliga för dig. Den juridiska grunden i det här fallet är artikel 6, paragraf 1, mening 1, bokstaven a i GDPR.

 

8.2. Ansökningar från lärlingar, studenter och skolelever som söker jobb

Vi tar gärna emot ansökningar från dig som är lärling, student eller skolelev och söker jobb. Vi behandlar även dessa ansökningar enligt ovan nämnda principer.
 

9. Onlinenärvaro i sociala medier

I sociala nätverk använder vi, som webbplatsoperatör, tjänsterna i onlineplattformar för att informera de användare som är aktiva på dessa plattformar om informationserbjudanden och tjänster som tillhandahålls av Konica Minolta i syfte att kommunicera direkt via plattformarna om användarna är intresserade av detta. De sociala mediekanalerna bidrar därmed till vår egen närvaro online och erbjuder en alternativ kommunikationskanal för intresserade parter som gillar den här typen av information.

I dagsläget har vi onlineprofiler i följande nätverk:
När den relevanta Konica Minolta-profilen på sociala medier hämtas i nätverket gäller den aktuella operatörens användarvillkor för verksamheten och databehandlingspolicyer.

Vi kan inte påverka insamlingen av data och vidare användning av dessa av sociala nätverk. Vi vet bara att dina data kommer att användas för marknadsundersökningar och annonser, och att användarprofiler kommer att skapas utifrån ditt användarbeteende och de intressen som detta medför. Dessutom kan ytterligare annonser baserade på antagna intressen aktiveras. Detta uppnås vanligen genom att cookies sparas på din dator. 

Vi vill därför uttryckligen göra dig medveten om att användaruppgifter (till exempel personuppgifter och IP-adress) sparas av nätverksoperatörerna i enlighet med deras policy för dataanvändning och används i affärssyfte. Vi vill också påpeka att dina data kan behandlas utanför EU som en del av dessa aktiviteter. Amerikanska leverantörer, som är certifierade enligt Privacy Shield, åtar sig att följa EU:s dataskyddsstandarder.

Vi behandlar endast användaruppgifter från Konica Minoltas sociala medieplattformar i den utsträckning dessa användare kontaktar och kommunicerar med oss via kommentarer eller direktmeddelanden. Du kan hävda registrerades rättigheter mot oss (se även punkt II i dina rättigheter) och mot leverantören av det sociala nätverket.

Behandlingen av användares personuppgifter baseras på vårt legitima intresse, vilket är att effektivt informera och kommunicera med användare i enlighet med artikel 6(1f) i GDPR. Om du ombeds ge ditt samtycke till databehandling av berörda leverantörer (dvs. ge ditt samtycke genom att markera en kryssruta eller bekräfta via en knapp) är den rättsliga grunden behandling i enlighet med artikel 6(1a) i GDPR.
 

YouTube

YouTube-videor finns på våra webbplatser. De lagras på www.youtube.com men kan spelas upp direkt på vår webbplats. När vi tog med videor på vår webbplats aktiverade vi ett avancerat dataskyddsläge. Det innebär att om du inte spelar upp videor överförs inga data om dig till YouTube. Men om du spelar upp videor skickas data till YouTube. Till att börja med får YouTube den information som du har öppnat på motsvarande sida på vår webbplats. Andra data kan också överföras till YouTube som vi inte känner till. I det här fallet kan vi heller inte påverka dataöverföringen. Om du loggar in på YouTube länkas överförda data direkt till ditt konto. Om du inte vill att det ska hända måste du logga ut från YouTube innan du spelar upp videor på våra webbplatser. YouTube lagrar dina data som en användarprofil och använder dem för annonsering och marknadsundersökningar eller för att skräddarsy webbplatsen efter användarens behov. Utvärdering av den här typen kan i synnerhet användas för riktade annonser (även för användare som inte har loggat in). YouTube ger dig rätt att invända mot att skapa användarprofiler. Det måste du framföra direkt på YouTube.
 

I YouTubes sekretessmeddelande finns mer information om syftet med och omfattningen av datainsamling och behandling, samt ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: www.google.de/intl/de/policys/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har gått med i EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Den rättsliga grunden för att inkludera dig i YouTube-videor är artikel 6, paragraf 1, mening 1, bokstaven f i GDPR.

 

10. Avanmälningsalternativ i sociala nätverk

Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att plattformen ska samla in data om dig via vår webbplats på det sociala nätverket och länka dem till dina sparade data på det relevanta nätverket måste du logga ut från det relevanta nätverket innan du besöker vår webbplats, ta bort cookies som har sparats på enheten och sedan stänga och öppna webbläsaren igen. När du loggar in igen kommer du att identifieras som en specifik användare av nätverket.

Se informationen under leverantörslänkarna nedan för en detaljerad beskrivning av relevanta behandlingsaktiviteter och avanmälningsalternativ.

Om du vill begära information eller hävda eventuella användarrättigheter vill vi påpeka att det effektivaste sättet att göra det på är att vända sig till leverantörerna själva. Endast leverantörerna har åtkomst till användaruppgifter och kan vidta relevanta åtgärder direkt och tillhandahålla information. Tveka inte att kontakta oss om du fortfarande behöver hjälp. Dessutom tillhandahåller europeiska marknadsföringsoperatörer ett nytt sätt att avanmäla sig på följande länk: http://www.youronlinechoices.com/. Det här är ett initiativ som är utformat för att klargöra onlineannonsering. I avsnittet "Your Online Choices" http://www.youronlinechoices.com/ finns en översikt över leverantörer vars onlineannonsering du kan inaktivera eller aktivera. Exempel på sådana leverantörer är Facebook och Google.
 

11. Konica Minolta har utformat följande policy som global riktlinje för sitt eget uppförande:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html